TRA CỨU THÔNG TIN SỐ SỔ TIẾT KIỆM

Số tài khoản hoặc số Sổ:  
Số giấy tờ tùy thân (CMND, HC, CCCD):  
Mã xác thực:
(*) Quý Khách hàng lưu ý:
  • Khi tra cứu KH nhập chính xác số tài khoản hoặc số seri in trên sổ tiết kiệm.
  • KH nhập thông tin về GTTT hiện đang còn hiệu lực và đã khai báo với Ngân hàng/Bưu cục.
  • Đối với các tài khoản tiết tiết kiệm lãi suất thả nổi (VD: Tiết kiệm Hoa trạng nguyên), hệ thống hiển thị lãi suất tại thời điểm mở.
  • Đối với sổ TK phát hành trên kênh PGDBĐ; thêm các số “0” ở trước với Sổ TK đảm bảo có đủ 9 số khi thực hiện vấn tin).